Cialis Original


 • Generic Strattera
 • Cialis® anvendes ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Cialis® kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig.
  Cialis® anvendes også til behandling af forstørret prostata.
  Cialis® anvendes desuden ved forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne.
  Privacy

  Generic Cialis Original 20mg

  Produkt DOSERING ANTAL Om pille Pris Bestille
  Cialis Original20mg80 Piller + 12 BonusDKK44.52DKK4,096.13
  Cialis Original20mg48 Piller + 12 BonusDKK45.30DKK2,718.02
  Cialis Original20mg40 Piller + 8 BonusDKK46.08DKK2,211.73
  Cialis Original20mg30 Piller + 6 BonusDKK46.39DKK1,669.95
  Cialis Original20mg20 Piller + 4 BonusDKK50.27DKK1,206.59
  Cialis Original20mg12 PillerDKK55.33DKK663.90

  Tilbage til toppen
  Hvem skal bruge originale Cialis
  Erektil dysfunktion, manglende erektion er nødvendig for samleje. Kan tages af personer i alderen 18 til 85 år.
  puoi anche acquistare il modulo Cialis generico sul nostro sito web

  Anvendelsesområder
  ● Erektil dysfunktion
  ● Symptomatisk behandling af benign prostatahyperplasi (BPH).
  ● Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos patienter i WHO-funktionsklasse II og III.
  Bør kun anvendes til behandling af pulmonal arteriel hypertension, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af pulmonal arteriel hypertension.

  Se endvidere:
  Systemiske midler (erektil dysfunktion)
  Fosfodiesterase-5-(PDE-5)-hæmmere
  PDE-5-hæmmere (prostatahyperplasi)

  Doseringsforslag
  Erektil dysfunktion

  Voksne
  ● Efter behov. 10 mg initialt mindst 30 min. før seksuel aktivitet, højst 1 gang dgl. Dosis kan øges til 20 mg. Daglig brug af doser på 10-20 mg anbefales ikke over længere tid på grund af manglende erfaring
  ○ Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min): Højst 10 mg.
  ○ Nedsat leverfunktion: Højst 10 mg.
  ● Kontinuerlig behandling. 2,5-5 mg dgl.
  ○ Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min): Kontinuerlig dosering bør ikke anvendes.
  ○ Nedsat leverfunktion: Erfaring savnes.

  Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi
  ● Voksne. 5 mg dgl. Bør indtages på omtrent samme tidspunkt hver dag.
  ● Bemærk: Hvis tadanafil ikke tåles, anbefales skift til anden behandling, da virkningen af en lavere dosis tadalafil til behandling af benign prostatahyperplasi ikke er påvist.

  Pulmonal arteriel hypertension
  ● Voksne 40 mg 1 gang dgl.
  ● Nedsat nyrefunktion:
  ○ GFR 30-90 ml/min: 20 mg dgl. evt. stigende til 40 mg.
  ○ GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes.
  ● Nedsat leverfunktion. Initialt 10-20 mg dgl.

  Bør ikke anvendes
  Midlet bør ikke anvendes
  ved dårligt fungerende hjerte
  ved lavt blodtryk
  hvis man for nylig har haft en hjerneblødning eller et hjertetilfælde
  hvis man har visse alvorlige øjensygdomme.

  Cialis Original Særlige advarsler
  Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre samt ved dårligt fungerende lever, nyrer og hjerte, deformation af penis, forsnævringer i blodkarrene fra hjertet eller lavt blodtryk.
  Ved pludseligt opståede problemer med synet eller hørelsen - eller ved erektion af penis mere end 4 timer skal du omgående søge læge.
  Da midlet kan give svimmelhed, bør man undlade at køre bil og betjene maskiner, indtil man ved, hvordan midlet påvirker én.

  Cialis Original Bivirkninger
  Almindelige (1-10%) Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Opkastning.
  Ansigtsrødme, Epistaxis, Hypotension, Nasal tilstopning, Palpitationer.
  Brystsmerter.
  Myalgi*, Rygsmerter*, Smerter i ekstremiteter*.
  Hovedpine*, Migræne, Synkope.
  Ansigtsødem, Hududslæt.
  Hypersensitivitetsreaktioner.
  Sløret syn.
  Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø, Hypertension*, Perifere ødemer*, Pludselig hjertedød**.
  Hukommelsesbesvær (forbigående), Kramper, Svimmelhed*.
  Blødning fra penis, Hæmatospermi, Hæmaturi, Priapisme***, Vedvarende erektion.
  Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjensmerter.
  Sjældne (0,01-0,1%) Angina pectoris*, Apopleksi, Arytmier*, Myokardieinfarkt*, Transitorisk cerebral iskæmi.
  Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom.
  Angioødem.
  Høretab, Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati – NAION, Retinal blodprop, Retinal blødning, Retinopati.

  Blogkategorier