Viagra Generisk


 • Generic Strattera
 • Dette er en analog af mærket lægemiddel. Hvis du vil spare penge på Viagra Generisk, kan du købe generisk Viagra Generisk. Denne medicin har de samme ingredienser og til en lavere pris. Kun additivmidler kan være forskellige. Men den farmakologiske virkning er den samme. Et generisk lægemiddel er produceret af et andet firma, ikke kendt og annonceret. Dette selskab foretrækker ikke at bruge mange penge på reklame og merchandising, så denne kendsgerning forklarer forskellen i pris.
  Privacy

  Generic Viagra Generisk 100mg

  Produkt DOSERING ANTAL Om pille Pris Bestille
  Viagra Generisk100mg300 Piller + 60 BonusDKK5.84DKK2,102.62
  Viagra Generisk100mg230 Piller + 40 BonusDKK6.34DKK1,711.58
  Viagra Generisk100mg150 Piller + 30 BonusDKK8.26DKK1,486.05
  Viagra Generisk100mg100 Piller + 20 BonusDKK9.31DKK1,116.97
  Viagra Generisk100mg70 Piller + 20 BonusDKK10.36DKK932.43
  Viagra Generisk100mg48 Piller + 12 BonusDKK12.30DKK738.17
  Viagra Generisk100mg22 Piller + 8 BonusDKK16.86DKK505.84
  Viagra Generisk100mg16 Piller + 4 BonusDKK18.49DKK369.86

  Tilbage til toppen

  Generic Viagra Generisk 50mg

  Produkt DOSERING ANTAL Om pille Pris Bestille
  Viagra Generisk50mg300 Piller + 60 BonusDKK5.27DKK1,897.49
  Viagra Generisk50mg230 Piller + 40 BonusDKK5.56DKK1,500.04
  Viagra Generisk50mg150 Piller + 30 BonusDKK7.28DKK1,311.22
  Viagra Generisk50mg100 Piller + 20 BonusDKK8.42DKK1,010.13
  Viagra Generisk50mg70 Piller + 20 BonusDKK9.31DKK837.76
  Viagra Generisk50mg48 Piller + 12 BonusDKK10.52DKK631.33
  Viagra Generisk50mg22 Piller + 8 BonusDKK12.82DKK384.63

  Tilbage til toppen
  Viagra Generisk 50 mg eller 100 mg filmovertrukne tabletter
  Sildenafil


  Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
  ● Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
  ● Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
  ● Lægen har ordineret Viagra Generisk til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
  ● Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

  Oversigt over indlægssedlen:
  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal du vide, før du begynder at tage Viagra Generisk
  3. Sådan skal du tage Viagra Generisk
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

  Viagra Generisk Virkning og anvendelse
  Viagra Generisk indeholder det aktive stof sildenafil, der tilhører en gruppe medicin, som kaldes fosfodiesterase type 5 (PDE5)-hæmmere. Det afslapper blodkarrene i penis og tillader blodet at strømme ind i penis ved seksuel stimulation. Viagra Generisk vil kun hjælpe dig med at få en erektion, hvis du bliver seksuelt stimuleret.
  Viagra Generisk er til behandling af voksne mænd med erektil dysfunktion, også kendt som impotens, hvilket er manglende evne til at opnå og/eller opretholde erektion tilstrækkelig til at gennemføre tilfredsstillende seksuel aktivitet.

  Tag ikke Viagra Generisk
  ● Hvis du er allergisk over for sildenafil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viagra Generisk (angivet i punkt 6).
  ● Hvis du tager medicin, som kaldes nitrater, da samtidig brug kan medføre potentielt farligt blodtryksfald. Fortæl det til lægen, hvis du tager denne type medicin, der bruges til at lindre angina pectoris (smerter i brystet). Er du usikker, så spørg lægen eller på apoteket.
  ● Hvis du bruger præparater, som kaldes nitrogenoxiddonorer som amylnitrit ("poppers"), da samtidig brug også kan medføre potentielt farligt blodtryksfald.
  ● Hvis du tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som Viagra Generisk, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er usikker.
  ● Hvis du har alvorlige hjerte- eller leverproblemer.
  ● Hvis du for nyligt har haft slagtilfælde eller hjerteanfald, eller hvis du har lavt blodtryk.
  ● Hvis du har visse alvorlige arvelige øjensygdomme (som retinitis pigmentosa).
  ● Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft tab af synet på grund af non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

  Advarsler og forsigtighedsregler
  Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Viagra Generisk
  ● hvis du har en abnormitet af de røde blodlegemer (seglcelleanæmi), blodkræft (leukæmi), knoglemarvskræft (multipelt myelom ).
  ● hvis du har en deformitet af penis eller Peyronies sygdom.
  ● hvis du har problemer med hjertet. Din læge skal omhyggeligt undersøge, om dit hjerte kan tåle den ekstra anstrengelse, det er at have sex.
  ● hvis du for tiden har mavesår eller blødningsforstyrrelser (som f.eks. hæmofili).
  ● hvis du oplever pludselige nedsættelser af synet eller tab af synet, skal du stoppe med at tage Viagra Generisk og straks søge læge.

  Du bør ikke anvende Viagra Generisk sammen med andre orale eller lokale behandlinger for erektil dysfunktion.
  Du bør ikke tage Viagra Generisk, hvis du samtidig bliver behandlet for pulmonal arteriel hypertension (PAH) med et lægemiddel, der indeholder sildenafil, eller hvis du samtidig får en anden PDE5- hæmmere.
  Du bør ikke tage Viagra Generisk, hvis du ikke har erektil dysfunktion. Viagra Generisk bør ikke anvendes af kvinder.

  Blogkategorier