Viagra Original


 • Generic Strattera
 • Viagra® anvendes ved manglende evne til at opnå eller vedligeholde en erektion, som er tilstrækkelig for tilfredsstillende seksuel aktivitet. For at Viagra® kan være effektivt, er seksuel stimulation nødvendig. Virker afslappende på blodkarrene og letter blodgennemstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så rejsning (erektion) kan opnås. Virkningen på blodkarrene sætter ind efter ca. 1 time og kan vare i op til 5 timer. Halveringstiden i blodet (T½) er 3-5 timer.
  Privacy

  Generic Viagra Original 100mg

  Produkt DOSERING ANTAL Om pille Pris Bestille
  Viagra Original100mg80 Piller + 12 BonusDKK48.18DKK4,432.13
  Viagra Original100mg40 Piller + 8 BonusDKK50.58DKK2,428.06
  Viagra Original100mg30 Piller + 6 BonusDKK54.08DKK1,946.89
  Viagra Original100mg20 Piller + 4 BonusDKK57.89DKK1,389.31
  Viagra Original100mg12 PillerDKK61.93DKK743.16

  Tilbage til toppen

  Generic Viagra Original 50mg

  Produkt DOSERING ANTAL Om pille Pris Bestille
  Viagra Original50mg80 Piller + 12 BonusDKK47.18DKK4,340.77
  Viagra Original50mg40 Piller + 8 BonusDKK49.10DKK2,356.97
  Viagra Original50mg30 Piller + 6 BonusDKK52.80DKK1,900.85
  Viagra Original50mg20 Piller + 4 BonusDKK55.98DKK1,343.60
  Viagra Original50mg12 PillerDKK60.27DKK723.28

  Tilbage til toppen
  Doseringsforslag
  Voksne
  ● Indledningsvis 50 mg, derefter 25-100 mg efter behov 0,5-1 timer før seksuel aktivitet, ikke mere end 1 gang dgl.
  ● Ved alvorlig nedsat nyrefunktion (GFR <30 ml / min), nedsat leverfunktion og samtidig administration af CYP3A4-hæmmere eller a-blokkere i starten 25 mg.
  ● Effekten kan forsinke, mens du tager mad.
  Puoi anche acquistare il modulo Viagra Generic sul nostro sito web

  Hvor skal jeg holde min medicin?
  Opbevares utilgængeligt for børn.
  Opbevar denne medicin på et tørt sted ved stuetemperatur mellem 15 og 30 grader C (59 og 86 grader F). Kast bort ubrugt lægemiddel efter udløbsdatoen.

  Viagra kontraindikationer
  Følgende er kontraindiceret:
  ● Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase-stimulatorer (bl.a. riociguat).
  ● Bør ikke anvendes af mænd, som frarådes seksuel aktivitet, fx ved alvorlige kardiovaskulære lidelser, ustabil angina pectoris og alvorlig hjerteinsufficiens.
  ● Non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION).

  Desuden kontraindiceret på grund af manglende erfaring:
  ● Alvorlig leverinsufficiens
  ● Hypotension
  ● Nyligt overstået hjerteinfarkt
  ● Apopleksi
  ● Retinitis pigmentosa.

  Viagra Forsigtighedsregler
  ● Patientens kardiovaskulære status bør gennemgås inden påbegyndelsen af behandlingen, da seksuel aktivitet er forbundet med en vis kardial risiko. Patienter med obstruktion af fraløbet fra venstre ventrikel (fx aortastenose) kan være følsomme for virkningen af vasodilatorer, herunder PDE-5-hæmmere.
  ● Samtidig anvendelse af α-blokerende midler kan hos nogle patienter føre til symptomatisk hypotension. Derfor anbefales det, at patienten på α-blokkere er hæmodynamisk stabil, før sildenafil initieres, og at man anvender den laveste dosis (dvs. 25 mg).
  ● Ved pludseligt opstået synsdefekt, skal patienten ophøre med tabletindtagelse og omgående søge læge.
  ● Midlet kan medføre svimmelhed og påvirke evnen at køre bil og betjene farlige maskiner.

  Viagra Bivirkninger Som alle andre lægemidler har Viagra også bivirkninger. Disse vises muligvis ikke og kan være forskellige fra en person til en anden.
  De mest almindelige bivirkninger er:
  ● Hovedpine
  ● Visionsforstyrrelser (mulig blurring af syn)
  ● rødme
  ● følelse af fylde, smerter i maven, halsbrand, kvalme og opkastning
  ● nasal overbelastning
  ● priapisme

  Viagra interaktioner
  ● Samtidig behandling med nitratpræparater eller guanylatcyklase stimulatorer (herunder riociguate) kan udløse alvorlig hypotension. Kombinationen er kontraindiceret.
  ● Risiko for udvikling af postural hypotension ved samtidig administration med α-blokkere.
  ● Erythromycin hæmmer metabolismen af sildenafil på grund af hæmning af CYP3A4. Interaktioner kan også forventes for andre lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4, fx HIV proteasehæmmere og itraconazol, se tabel 2 i eliminationen og cytokrom P450-systemet.

  Blogkategorier